Annonse

Spør om arbeidsrett: Oppsigelse

Spørsmål: Jeg jobber som HR-ansvarlig i en statlig virksomhet. Vi er i gang med en omorganisering av virksomheten. Flere ansatte er funnet overtallige og må sies opp. En av de ansatte som er funnet overtallig er for tiden langtidssykemeldt. Det er fortsatt uklart når han kommer tilbake til jobb, men det er ikke grunn til å tro at det skjer før omorganiseringen iverksettes. Jeg mener at den ansatte har et spesielt oppsigelsesvern mens han er sykmeldt og at virksomheten ikke kan si han opp før etter han er tilbake i jobb, stemmer det?

Annonse
Annonse