Annonse

Statsstyrt kvinnetvang

Det er ikke noe å rope hurra for at det er 40 prosent kvinner i styrene i allmennaksjeselskaper. Det er norsk lov. Det er heller grunn til å gråte en skvett. Langt på vei er denne loven mislykket, fordi den ikke har gitt de resultater en forventet. Denne loven skulle skulle bane vei for kvinner i næringslivet. Kom kvinnene først inn i styrene, ville de etter hvert bli ledere for styrene, daglige ledere i bedriftene og bli en del av konsernledelsen. Det skjer praktisk talt ikke. Loven om 40 prosent kvinner i styrene lever sitt eget liv.

Annonse
Annonse