Annonse

Stortingets styrings­aktivisme

Professor Tom Colbjørnsen ved BI har observert en økende styringsaktivisme fra Stortingets side. I et innlegg i Dagens Næringsliv peker han på at dette kan svekke statens effektivitet og legitimitet. Utviklingen kjennetegnes ved stort fokus på enkeltsaker, populistiske og stemningsstyrte utspill fra politikere, økende fokus på kontroll og avvik framfor, fortid får større oppmerksomhet enn fremtiden og det jaktes på hvem som kan stilles til ansvar for hva og om noen opptrer på en måte som ikke inngir nok tillit.

Annonse
Annonse