Annonse
Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner truer de små kommunene som ikke vil slå seg sammen med mindre tilskudd.  

Strammer til for ­kommuner som vegrer seg mot sammenslåing

Regjeringen foreslår å kutte tilskudd til kommuner som velger å forbli små. Slår de seg sammen, får de beholde pengene i 15 år. Dermed kan forskjellen i økonomisk støtte beløpe seg til flere hundre millioner kroner.

Endringene ligger i det nye høringsforslaget om nytt inntektssystem for kommunene som ble lagt frem torsdag.

Såkalte «ufrivillige små kommuner» vil fortsatt få full kompensasjon for administrative smådriftsulemper. Men kommuner som selv aktivt velger å forbli små, på tross av kommunereformen, og uten reelle distriktspolitiske utfordringer, vil få mindre enn før, sier Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner til avisen. 

Ifølge Sanner vil regjeringen fortsatt gi kompensasjon til tjenester som skyldes lange avstander og spredt bosetting, for eksempel til grunnskole og hjemmetjeneste. Kommuner som ufrivillig er små vil fortsatt få basistilskudd, som i hovedsak dekker administrasjonskostnader, mens kommuner som frivillig er små vil få et lavere tilskudd.

Rendalen, Lierne og Karasjok er eksempler på kommuner som er utfrivillig små, ifølge Sanner. I disse kommunene må man reise veldig langt for å komme til 5000 innbyggere.

– Dette er en kraftig stimulans for sammenslåing, men det er også et klart flertall i Stortinget som mener at Kommune-Norge står overfor utfordringer som krever en annen kommunestruktur. Da er det nødvendig å tilpasse inntektssystemet, sier Sanner til Kommunal Rapport. 

Han avviser at endringene er en form for økonomisk tvang. Problemet med dagens system, ifølge ham, er at inntektssystemet belønner kommuner som slår seg sammen.

Sp: – Bryter lovnad om frivillighet

Senterpartiet har tidligere advart mot å kutte småkommunetilskuddet og har hevdet et kutt i tilskuddet vil være et forsøk på å tvinge gjennom en kommunereform. Sp-representant i Stortingets kommunal- og forvaltningskomité Heidi Greni mener kutt i basistilskuddet er enda mer alvorlig.

– For en liten kommune kan et slikt kutt utgjøre 10-20 prosent av budsjettet. Dette er et forsøk på å tvinge fram kommunesammenslåing, sier hun til NTB.

Sanner har flere ganger understreket at sammenslåing skal skje frivillig.

– Regjeringen bryter egne løfter. Kutt i pengestøtten fører til at lokalpolitikere tvinges til å vedta sammenslåing, sier Greni.

Sanner: – Rettferdig inntektssystem

Kommunal- og moderniseringsministeren selv mener endringene i kommunenes inntektssystem heller vil legge til rette for sterke og levende lokalsamfunn.

I tillegg til å endre basistilskuddet foreslår han også å endre det mye omdiskuterte småkommunetilskuddet.

– Småkommunetilskuddet blir videreført, men blir mer målrettet mot kommuner med reelle distriktspolitiske utfordringer. I tillegg ønsker vi at tilskuddet skal gis per innbygger, og noe mindre per kommune. Slik blir systemet mer rettferdig, sier Sanner til NTB.

«Hvis vi mister 15-20 millioner på årsbasis, sliter vi. Det kan umuliggjøre at vi er egen kommune. Tvangen kan komme gjennom endrede inntektssystem.»
Runar Bålsrud

Venstre-ordfører Runar Bålsrud i Hurdal.

Hurdal

Den lille kommunen Hurdal i Akershus er et godt eksempel. Kommunen har rett i underkant av 3000 innbyggere og er svært avhengig av tilskuddene til små kommuner. Venstre-Ordfører Runar Bålsrud mener endringer i inntektssystemet kan tvinge frem en sammenslåing med nabokommunen Ullensaker.

– Hvis vi mister 15-20 millioner på årsbasis, sliter vi. Det kan umuliggjøre at vi er egen kommune. Tvangen kan komme gjennom endrede inntektssystem, uttalte han til lokalavisen Eidsvoll Ullensaker Blad tidligere denne uken. 

Annonse
Annonse