Annonse

Strever med inter­nasjon­­al­iseringen

Det er mange selskaper som har jobbet for å få til internasjonal ekspansjon de siste tiårene, men det få selskaper som er klare for å bygge og drifte globale organisasjoner og operasjoner fullt ut. Det viser en lederundersøkelse IMD Business School og The Boston Consulting Group (BCG) har gjort blant 362 ledere fra selskaper i ulike deler av verden, hvorav litt over halvparten hadde hovedkontor i Vest-Europa.

Vanskelige fusjoner og oppkjøp

Ifølge en pressemelding fra IMD og BCG fremgår det av funnene i undersøkelsen at:

Annonse
Annonse