Annonse
Tormod Hermanseni kjent stil før Telenors generalforsamling i 2002.  

Tema Telenor: Fra Telegrafverket til ­Tormod Hermansen

Det vi i dag kjenner som Telenor, ble etablert som statlig selskap i 1855 under navnet Det norske Telegrafverket. Virksomheten skiftet navn til Televerket i 1969 og endelig til Telenor i 1994, da selskapet ble omdannet fra en forvaltningsbedrift til et statlig aksjeselskap.

Omstillingen av selskapet startet for alvor i 1992, da Televerket ble fristilt fra regjeringens styringsrett og fikk opptre stadig mer selvstendig i sine forretningsmessige valg.

Annonse
Annonse