Annonse
Krevende og spennende er NSB-sjefens karakteristikk av reformen som fratar NSB togene. Over natten ble han leder i et selskap der mange følelser kom i opprør. Foto: Knut Bry

Togløs

Men NSB-sjefen selv sier det slik:

– En god plan for å utvikle et bedre tilbud til jernbanens kunder.

Ikke nok med det, han hevder at NSB har fått gjennomslag for mange av sine synspunkter i den reformen samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (FrP) fikk Venstre og Kristelig Folkeparti med på.

NSB-sjef Geir Isaksen har hatt mange allmøter for å fortelle hva Jernbanereformen vil bety for NSB og for de nærmere 14.000 ansatte. Møtene er etterpå lagt ut på intranettet, tilgjengelig for de ansatte.

Annonse
Annonse