Annonse

–Treffer spikeren på hodet

–Dersom man har en sentralstyrt kjede, har den lokale ledelsen og de ansatte ingen insentiver for å yte noe ekstra – fordi de tjener ikke noe ekstra på det. Innovasjon og nytenkningen stopper opp. Kvaliteten kan lide ved at de ansatte yter minst mulig innsats. Til gjengjeld kan man innføre temmelig rigoriøse kontrollmekanismer, som sikrer at de ansatte gjør jobben sin (monitoring). Dette tiltrekker risikoadverse ledere, sier Ragnhild Silkoset.

Annonse
Annonse