Annonse

Turister og opplevelser: Opplevelser som kjerneprodukt

Turister reiser ikke primært fordi hotellet er fint eller transporten er praktisk, det er støtteprodukter, og de må selvsagt være tilstede. Det er opplevelser som i økende grad har blitt viktig motivasjon for å reise. Opplevelser i reiselivssammenheng er naturbaserte, kulturbaserte eller måltidsbaserte, evt i kombinasjon.

Annonse
Annonse