Annonse

Unik undersøkelse om livskvalitet: Europa – bedre enn sitt rykte?

Har vi det bra i Europa?

Det prøver EU-kommisjonen å gi svar på i en omfattende undersøkelse om livskvalitet i Europa. I en egen rapport, «Quality of life in Europe – facts and views», har EU-kommisjonen blandet statistiske nøkkeltall med spørreundersøkelser i alle EUs 28 medlemsland og de fire EFTA-landene, samt Serbia.

Det er første gang EU presenterer en slik rapport, der man via ulike variabler søker å si noe om livskvalitet og velvære i EU- og EFTA-området, samt sammenligne de ulike landene.

Annonse
Annonse