Annonse

Veien til det Grønne Skiftet

Klimadebatten og veien til «Det Grønne Skiftet» har preget politisk debatt i lang tid. Men for det meste handler denne debatten om tiltak rundt de kvotepliktige bedriftene. Det utgjør 130 norske bedrifter. Regjeringen sier den skal utvikle klimapolitikk i samarbeid med næringslivet, men bommer når det bare settes ut tiltak som gjelder norske industribedriftene.

Annonse
Annonse