Annonse

Spør juristene: Retten til stilling

Spørsmål: Jeg er personalansvarlig i en virksomhet som opererer med finansforvaltning og utlån av kapital. På utlånssiden har vi nå hatt en jevnt synkende aktivitet, fordi utlånsbetingelsene våre er noe dårligere enn markedsbetingelsene. Dette fordi vår virksomhet er underlagt en stor grad av politisk styring. Vi ser ikke bort fra nedbemanningsbehov på den sektoren i virksomheten. Til gjengjeld har vi andre deler av virksomheten, hvor det er snakk om nyrekruttering. Hvordan forholder vi oss med eventuell overtallig arbeidskraft i forhold til disse nyrekrutteringene.

Annonse
Annonse