Annonse

Spør juristene: Permittering

Spørsmål: Hva er egentlig hjemmelen for permittering i arbeidsforhold? Jeg har forgjeves prøvd å lete etter lovgivning som regulerer dette uten å finne et ordentlig svar. Hva er bakgrunnen for at vi har fenomener som permittering i arbeidsforhold i Norge?

Nysgjerrig

Annonse
Annonse