Annonse

– Jobber med ny topp­lederutdanning

–Vi har et stort forbedringspotensial. Klubbledernes største problem er tiden. Vi ønsker å bidra til at det blir mulig for dem å sette sine strategier ut i live, uten konstant å bli avbrutt av interessegruppene, sier Bergsvand.

For å illustrere noen av utfordringene forteller han om store forskjeller mellom klubbene, blant annet når det gjelder økonomi. Det er sprik i klubbøkonomiene, fra 150 millioner til 35 millioner.

Annonse
Annonse