Annonse

Karakterer på ansatte: Statoil fortsetter som før

I Statoil er det ikke populært å snakke offentlig om selskapets system for karaktersetting. Å finne ansatte som si noe anonymt er derimot ikke vanskelig. »Frank» er blant disse.

– Karaktersystemet er blitt endret litt på grunn av kapasitetsproblemer knyttet til håndteringen av systemet, men i praksis fortsetter Statoil omtrent som før, sier «Frank».

Han sier at de sentrale trekkene ved karaktersettingen ikke er endret og ikke ser ut til å bli endret med det første.

Annonse
Annonse