Annonse

Søker etter lederidentitet

Professor Stig Johannessen ved Universitetet i Nordland og førsteamanuensis Rune Glomseth ved Politihøgskolen har sammen med erfarne politiledere, forskere, jurister og journalister skrevet en viktig bok. Boka Politiledelse er den første boka som beskriver og utforsker politiledelse gitt norske forhold. Etter at 22. juli-kommisjonen pekte på svakheter i kultur, holdninger og ledelse i politiet, er politiledelse blitt et hett tema.

Annonse
Annonse