Annonse
Sammenlignet med lønnsmottakere hadde en høyere andel av de selvstendig næringsdrivende fått redusert arbeidstid og dårligere inntekt etter kreftsykdom, viser funn fra en undersøkelse gjort av professor Steffen Torp ved Høgskolen i Sørøst Norge. Foto: Dmitriy Shironosov, Dreamstime.

Selvstendig næringsdrivende​Rammes hardere etter kreft

Professor Steffen Torp ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap ved Høgskolen i Sørøst-Norge har gjennomført en studie blant totalt 1115 pasienter ved St. Olavs hospital i Trondheim, Oslo Universitetssykehus, Haukeland sykehus i Bergen og Sykehuset i Vestfold i Tønsberg som overlevde en kreftdiagnose.

1027 av dem var lønnsmottakere og 88 selvstendig næringsdrivende.

Alle var i jobb da de fikk diagnosen og de ble bedt om å fylle ut et spørreskjema 15- 39 måneder etter at de fikk diagnosen.

Dårligere livskvalitet

Dette viser de svarene Torp fikk inn:

Annonse
Annonse