Annonse

Voksende politibyråkrati

Tidligere leder av Politiets Fellesforbund, Arne Johannessen, flesker til mot Politidirektoratet (POD) i Dagbladet. Han hevder polititjenesten for folk flest blir dårligere mens kostnadene i POD eksploderer. I 2004 var bevilgningene til POT 84 millioner kroner. I 2011 var det steget til 117 millioner og i 2015 ligger det an til at POD skal bruke hele 242 millioner kroner.

Det er brukt 250 millioner kroner på et mislykket dataprosjekt. Store deler av bilparken er utslitt og det er et stort etterslep på utstyr til politiet.

Annonse
Annonse