Annonse

Samfunn: Har klart opplegg for integrering i mottak: Slik kan man få fortgang med integrering og bosetting

Torsdag møttes partiene på Stortinget til en ny runde for å sjekke om det kan bli en tverrpolitiske enighet om endringer i asyl- og flyktningpolitikken. Innstramminger, står øverst på regjeringens agenda i så måte, og den får nok med seg både Arbeiderpartiet og Senterpartiet i en slik prioritering.

Annonse
Annonse