Annonse

Siden sist

Tjøstheim ved himmel-porten

Radioresepsjonen kjører på i høyt tempo og Bjarte Tjøstheim gjør seg gjeldende i flere kanaler. Dagbladet magasinet har stilt han det vanlige spørsmålet: «Hvis himmelen fantes, hva ville du likt at Gud sa i det du ankom?». Den slags spørsmål virker det som om prestesønnen Tjøstheim har en viss trening i å besvare, og av svaret kan det virke som han også er opptatt av å vise omsorg for sine to kollegaer i resepsjonen. «Slapp av, Tore og Steinar kommer snart de også, grunnet høyt kolesterol». Intet er så galt at det ikke er godt for noe.

Annonse
Annonse