Annonse

Siden sist: Sitater

«En lege i Cape Town har transplantert penis. Mannens kjæreste er gravid. Hvem er far? Han som har sæden eller han som har penis?»
Det er Nina Karin Monsen som spør – og riktig svar er «delt farskap».

Aftenposten

Annonse
Annonse