Annonse

Samfunnsstyring: Er våre myndig­heter seg selv nok?

Norge ønsker å fremstå som en stormakt når det gjelder å løse verdens problemer. Vi har lange tradisjoner for at våre politikere reiser kloden rundt og soler seg i glansen av å fremstå som globale problemløsere. Dokumentasjon av resultatene er imidlertid vanskelig å finne. Våre tiltak for å redde klodens klima faller inn i samme mønster. 

Norge oversvømmes av vannkraft og vårt strømforbruk per innbygger er i verdenstoppen. På tross av dette er alle strømkunder pålagt å subsidiere produksjon av mer fornybar energi. Grønne sertifikater er ildrøde for samfunnsøkonomien, unyttige for klodens klima og ødeleggende for vår natur. De massive naturinngrepene savner sidestykke i moderne tid og store villmarkspregede områder raseres. Det er et skrikende paradoks at vi gjør mer for å redde regnskogen enn for å bevare vårt eget økosystem. 

Det tragiske er, at energiloven slik den anvendes, i praksis overstyrer vårt øvrige lovverk og at våre myndigheter lukker øynene for raseringen av arvegodset til kommende generasjoner. 

Min kjærlighet og nærhet til naturen har vært der så lenge jeg kan huske. Den har formet min karakter, gitt meg fantasi, energi og mot til å gå mine egne veier. Naturen har vært en avgjørende faktor for mitt bidrag til samfunnet. Fra jeg forlot barndomshjemmet i 1967 og frem til i dag, har jeg vært sentral i å stifte/utvikle 20 selskaper, hvorav to ble milliardkonserner. Min drivkraft har vært et sterkt ønske om å medvirke til å endre verden, ved å levere tjenester samfunnet har behov for, på innovative og mer kosteffektive måter. 

Det er bra at samfunnet vil hjelpe gründere, men at «faget» kan læres på skolen, stiller jeg meg tvilende til. Den som vil skape noe stort, må tenke stort og være «besatt» av sin ide. Tror du nok på det du gjør, finner du en løsning. Er du fokusert på offentlig støtte for å komme i gang, er kanskje ikke ideen god nok? Business er en brutal virkelighet og kunsten er å gjøre det som er nødvendig for å overleve. Det kan innebære at opprinnelige planer må justeres. Effekten er at evnen til å overleve øker og behovet for ekstern finansiering reduseres. 

Ønsker samfunnet å produsere gründere som ser på sin jobb som en vanlig ansatt? 

Min interesse fra barndommen har vært å forstå hvordan verden fungerer, og Carl Grimbergs nyere verdenshistorie ble grundig studert. Jeg forsto tidlig, at det er teknologene og ikke politikerne som forandrer verden. Senere valgte jeg elektronikkens verden og innså at nøkkelen til suksess ligger i å forstå de globale trendene. Jeg har derfor vært en aktiv observatør av hvordan samfunnet fungerer og arbeidet i en bransje som i løpet av en mannsalder har endret måten en hel verden fungerer på. 

Det er en stor sorg å erkjenne, at jo eldre jeg blir, dess mer skuffet blir jeg over hvordan samfunnet fungerer. Myndighetene skjermer seg fra befolkningen og deres handlinger får sjeldent konsekvenser. 

Dersom myndighetene mener at et tiltak er i samfunnets interesse, settes både instrukser, lovverk og fakta ut av spill. Den samme trenden kan følges langt inn i domstolene. Dersom en uskyldig person først er blitt feilaktig dømt, er det i praksis tilnærmet umulig å få saken gjenopptatt. Kronikk-Er våre myndigheter seg selv nok? - 30.10.2015 –Helge Briseid Risnes 

Det samme gjelder i skattesaker, som i energisaker; det er prinsippet med «bukken og havresekken» som gjelder. Ekstra demotiverende er det å oppleve, at hos skatteetaten behandles vi alle som kjeltringer, av en person det ikke er mulig å få navngitt, hvor inkassovarsler er standard kommunikasjonsform og hvor det aldri er en unnskyldning å få. 

Programmet «Brennpunkt» på NRK den 20. oktober, dokumenterte hvordan våre myndigheter opptrer. Teknologien som gjør at vi kan reparere rørledningene som har ligget i Nordsjøen i siden 1981, var først klar for ett år siden. Er dette bare toppen av isfjellet? 

Mitt siste selskap er etablert i historiske lokaler på Kjeller og minner meg om statens behandling av Vebjørn Tandberg og hans tragiske død. Tandberg Radiofabrikk ble slått konkurs av staten i 1978, men bostyrets beretning ble først offentliggjort i 1985. Den gav kreditorene en dividende på over 100%. 

Jeg utfordrer sentrale politikere og byråkrater om å ta innspillet på alvor, da en stadig større del av befolkningen har mistet troen på vårt demokrati og tilliten til våre myndigheter. 

Helge Briseid Risnes er entreprenør og Investor. 

 
Annonse
Annonse