Annonse

Ukeforum: LO går arbeidsgivers ærend

Saken går på avtaler mellom arbeidstaker og arbeidsgiver som begrenser arbeidstakers frihet til å skifte jobb, såkalte konkurranseklausuler. I dag er det slik at mange oppdager at de har bindinger til arbeidsgiver først når de skal skifte jobb. I ytterste konsekvens blir klausulene et yrkesforbud som kan ha varighet på flere år. Dette rammer arbeidstakere hardt fordi mange har akseptert lange karanteneperioder da de begynte i jobben, uten helt å innse konsekvensene som kan oppstå når man en gang skal skifte jobb.

Econa har kjempet for en lovendring på dette området siden 2007. Årsaken er at mange av Econas medlemmer har hatt problemer med å begynne i ny jobb nettopp fordi de har hatt en binding i sin arbeidskontrakt. Econa mistenker også at mange arbeidsgivere bruker standard kontrakter med en innebygd form for konkurranseklausul når de ansetter, uten at man vurderer om den som ansettes bør ilegges dette.
 
Vi har full forståelse for at bedrifter har behov for å beskytte sine konkurransefortrinn, f.eks. mot at ansatte tar med seg verdifull kunnskap om bedriften og bruker dette ufordelaktig hos konkurrenter de blir ansatt hos. Det er nettopp derfor disse klausulene ble etablert, for å forhindre den illojale konkurransen og ikke enhver form for skifte av arbeidsgiver. Det vi ser nå er en unødvendig utbredelse av slike klausuler, og dette fører ofte til betydelige hindre for ansatte.
 
LO og NHO har engasjert seg i problematikken, og forsøkt å utsette behandlingen i Stortinget. Det lukter imidlertid politisk hestehandel lang vei når LO og NHO tror at kun enkelte av arbeidslivets parter sitter på de gode løsningene, og at det er de samme partene som har jobbet imot en lovregulering. Det må en lovendring til, og det er nå på høy tid at den nå kommer.
 
Econa ønsker en lovfesting i saken og ikke en tariffesting av slike regler slik LO og NHO har gått inn for. En lovregulering vil sørge for at regler for bruk av slike klausuler vil gjelde alle arbeidstakere og ikke bare arbeidstakere som er omfattet av tariffavtaler. Mange av de bransjene som per i dag har utstrakt bruk av slike klausuler, er heller ikke medlemmer i NHO. En foreslått tariffregulering vil derfor ikke treffe de som har størst behov for en lovendring, eksempelvis økonomer, ingeniører og jurister.
 
Derfor er vi i Econa fornøyd med at Stortingets arbeids og sosialkomite nå faktisk jobber for å gi en innstilling i slutten av november. Econa, og andre medlemsorganisasjoner i Akademikerne, slutter seg til hovedinnholdet i lovforslaget. Det ser heldigvis ikke ut som om NHO og LO har greid å stikke kjepper i hjulene for at konkurranseklausuler nå lovreguleres.
Annonse
Annonse