Annonse

Med lua i hånden i omstillinge ns tid

Hvordan skal vi møte denne utviklingen? Omstilling er løsningen politikerne snakker om, men jeg tror heller på oppgradering av det gode vi allerede har. Myndighetene må gi næringslivet virkemidler som generer vekst og nyskaping i det eksisterende næringslivet vårt.

Husets grunnmur  

En nabo av meg har et hus fra 70-tallet. Arkitekttegnet og bygd av de dyktigeste håndverkere. Det har holdt god standard i mange år. Etter over førti år, er tiden inne for en omfattende oppgradering. Heldigvis er det et solid fundament å bygge videre på.

Slik er det også med norsk næringsliv. Vi har mye å bygge videre på. I vårt langstrakte land finnes det suksessbedrifter bak enhver knaus, odde og øy. Det er disse vi skal bygge videre på og livnære av oss i fremtiden.

I år har jeg reist fra nord til sør, fra øst til vest, for å besøke mange av virksomhetene i Norge som opplever suksess. En ting er jeg sikker på etter disse besøkene – Norge virker. Norsk næringsliv virker.

Gi bedriftene muligheten 

Jeg har fått høre hva som er det viktigste for disse bedriftene fremover, og hvilke utfordringer de ser. Det er fire ting som utpeker seg: mangelen på like rammevilkår, manglende satsing på samferdsel og manglende miljøincentiver. I tillegg opplever mange virksomheter opplever, er å stå i kø for å bli brukt til å løse flere oppgaver i offentlig regi. Alt fra helse- og omsorg, DNA-analyse, sentralbordtjenester og kulturtjenester. Å åpne for mer konkurranse i offentlig tjenesteproduksjon vil bidra til vekst i privat næringsliv, samtidig som det vil gi bedre tjenester til folk.  

Taktskifte i samferdsel 

Det har vært gode toner fra samferdselsminister Solvik-Olsen, men køene og kostnadene for bedriftene fortsetter å vokse i storbyene. Staten må ta et større ansvar både for finansiering og organisering av store investeringer i og rundt de største byene. Ny tunnel gjennom Oslo sentrum for tog og bane, baneprosjekter i Stavanger, Bergen og Trondheim, E18 «vestkorridoren», broforbindelse Moss-Horten er noen av de prosjektene staten bør gripe inn i.

Økt utbyggingstakt er både konjunkturmessig riktig og god samfunnsøkonomi på lang sikt. Køkostnadene tårner seg opp for næringslivet i de største byene – og det forplanter seg over hele landet. For å få fart på investeringene mener jeg vi trenger økt bruk av statlig reguleringsplan. Det vil gi mer effektiv og raskere utbygging.

Det må lønne seg å satse 

Virksomhetenes investeringer og arbeid må premieres. Virke forventer redusert selskapsskatt og reduksjon i formuesskatten på arbeidende kapital. Dette vil fremme investeringer både i norske bedrifter og utenlandske selskaper i Norge. Skattereformen som Stortinget skal diskutere denne høsten må handle om at investeringer og arbeid skal stimuleres. Både regjeringen og opposisjonen bør legge fra seg partipolitiske kjepphester og sørge for et bredt skatteforlik som gir langsiktige rammevilkår for norsk næringsliv.

På samme måte må vi få på plass en politikk som gjør forurensning og miljøbelastning dyrere, og premierer de virksomhetene som gjør grønne valg. Næringslivet trenger gode incentivordninger for at effektive miljøtiltak faktisk blir iverksatt – og at vi oppgraderer dagens bedrifter til å møte fremtiden utfordringer. Vi må gå fra ord til handling i miljøpolitikken.  

Uten skjær i sjøen 

Vi står foran en ny økonomisk tid. Det som var godt nok i går, må oppgraderes for å klare morgendagen. I dag står alt for mange virksomheter med lua i hånden, og er prisgitt rammebetingelser som virker tilfeldige. De møter utfordringer der myndigheter og politikere heller skulle ha lagt til rette for det engasjementet, den viljen, og det pågangsmotet som finnes i norske bedrifter. Det haster med å legge til rette for at de gode ideene kan vokse. Gi næringslivet de beste mulighetene for å gjennomføre denne oppgraderingen - uten skjær i sjøen. 

Annonse
Annonse