Annonse
– Jeg fikk min første lederjobb i politiet i 1994, men ingen lederopplæring. Ingenting, sier Hanne Kristin Rohde, tidligere politisjef i Oslo. Foto: Anette Karlsen / NTB scanpix

– I politiet blir folk ledere fordi det er deres tur

– Jeg kjenner godt igjen funnene til Bystrøm fra min tid i politiet. Det som har preget kulturen i mange år, er at alt for mange blir ledere fordi det er deres tur. Etter å ha vært kompetente fagpersoner blir de spurt om de vil ta en lederjobb – som en forfremmelse, sier hun. 

Hun innser at det tar tid å endre en slik kultur, men mener noe må gjøres.

– Vi må bort fra dette. Det ødelegger folk. Gode fagpersoner får ikke lenger være gode fagpersoner, men blir ledere uten at de har egenskapene som trengs. Det er derfor jeg mener vi trenger en lederrevolusjon i politiet. For i politiet ser man ikke nødvendigvis etter lederegenskaper når lederstillinger skal besettes, og det viser en mangel på forståelse av hva ledelse er. Vi trenger en opprydding, sier Hanne Kristin Rohde, som var toppleder i Oslo-politiet i en årrekke før hun tidligere i år sa opp. I dag er hun en etterspurt foredragsholder.

På egen hånd

Hun forteller at hun selv ble «oppdaget» gjennom et talentprogram initiert av daværende Oslo-politimester Willy Haugli. Men lederopplæring var det dårlig med.

– Jeg fikk min første lederjobb i politiet i 1994, men ingen lederopplæring. Ingenting. Det fantes kurs på Politihøgskolen, men jeg ble ikke prioritert og fikk ikke ta de kursene. Uten formell lederkompetanse ble jeg satt til å levere, sier hun.

– Hvordan løste du det?

– Jeg begynte å skaffe meg kunnskap om ledelse på egen hånd. Jeg snakket med andre ledere, fikk tips om gode lederbøker og leste dem. Hver dag i 20 år leste jeg litteratur og jobbet for å bli en bedre leder. Jan Spurkelands bok om relasjonsledelse og relasjonskompetanse ble retningsgivende for mitt lederskap. Det ble oppskriften på god ledelse. Tilbakemeldinger fra mine medarbeidere tyder på at jeg ble en veldig god leder, men det var til tross for politiets lederopplæring. Jeg fikk ingen verdens ting, sier hun.

Diskusjonsfella

Hun påpeker at hun i 2006 kom med på Politidirektoratets topplederutdanning, men først etter å ha vært leder i 12–13 år. Hun understreker også at hun ikke vil henge ut enkeltpersoner i politiet. Hennes skyteskive er systemet og det hun mener er et foreldet syn på ledelse.

– Jeg er enig med Bystrøm i at dette gjør det vanskelig å få gjennomført nødvendige endringer. Å endre noe sammen med personer som aldri burde hatt disse lederstillingene, er ikke enkelt. Politietaten trenger en lederrevolusjon hvor vi først lærer oss dialogkompetanse, slik at møter ikke blir bortkastet fordi vi går i diskusjonsfella. Modul to? Det bør være å lære å stille forventninger og gi kvalifiserte tilbakemeldinger. En leder bør aldri gi tilbakemeldinger ut over hva relasjonen tåler. Modul tre bør være å bli seg bevisst at du som leder er en prestasjonshjelper, ikke en motspiller. På denne måten kommer resultatene, sier Rohde.

Les også:

Annonse
Annonse