Annonse

Siden sist

Intimsonen krymper

Det blir stadig flere av oss her i landet. Det er bare en fordel dersom de som kommer til skaper verdier slik at det blir mer å dele, ikke bare flere å dele på.  VG er mest opptatt av at det kan bli trangt om plassen. For det er jo slik at de fleste vil klumpe seg sammen rundt de største byene. Det får konsekvenser.

«Når stadig flere klumper seg sammen i byen, må vi også regne med å stå tettere i rushtiden. Intimsonen vil dermed krympe», skriver VG.

Annonse
Annonse