Annonse

Innkjøp og etisk handel: – Må forankres i ledelsen

Initiativ for etisk handel (IEH) har fått tilbakemeldinger fra i underkant av 1500 leverandører i lavkostland som Kina, India og Vietnam. Leverandørene bekrefter at innkjøperne, som ofte er presset på tid og pris, har en del av skylden for forholdene leverandørene må arbeide under.

Manglende forståelse

Til tross for alvorlige tilbakemeldinger, er bildet imidlertid mer sammensatt, ifølge Karlsen.

Annonse
Annonse