Annonse
Foto: Shutterstock.com

NHO vil ha nye korrupsjons­regler

For en uke siden kom Høyesterett med sin dom i den mye omtalte Ruter-saken, der en tidligere driftssjef i kollektivselskapet Ruter var tiltalt for korrupsjon etter å ha møtt representanter for Volvo og Unibuss til middager på restaurantene Solsiden og Brasserie France. Aktoratet mente dette var å regne som korrupsjon, all den tid driftssjefen hadde en rolle som gjorde at han var involvert i anskaffelser der Volvo kunne være en mulig kunde, og anket lagmannsrettens frikjennelse til Høyesterett. Høyesteretts konklusjon i dommen som forkaster påtalemyndighetens anke, og med det opprettholder lagmannsrettens frikjennelse, var imidlertid klar: Dette var å regne som helt vanlig kundepleie, og ikke et fordekt forsøk på å påvirke anbudsprosesser og mulige anbud der Volvo kunne være en tilbyder. Interesseorganisasjonen NHO, som organiserer store deler av bedriftene som utgjør norsk næringsliv, sier de er fornøyd med dommen som frikjenner driftssjefen i det Oslo-baserte kollektivselskapet. 

– Det er slått fast at Påtalemyndighetens forståelse av straffebudet har vært åpenbart uriktig, skriver avdelingsdirektør for næringsjuss i NHO, Ingebjørg Harto i en pressemelding. 

En av de viktigste konklusjonene i Høyesteretts dom er at forholdet som driftssjefen var tiltalt for ligger innenfor det som ikke regnes som korrupsjon etter straffeloven, og at man, når det skal ilegges straff, må legge ekstra vekt på at lovreglene skal være klart utformet. Dette mener Harto taler for en ny vurdering av lovverket som gjelder for korrupsjonsområdet. 

– NHO er glade for at Høyesterett har gitt bedriftene større veiledning når de skal håndtere vanlige aktiviteter knyttet til kunderelasjoner og lignende i inn- og utland. Vi mener likevel at det fortsatt er behov for en evaluering av de nå over 10 år gamle lovbestemmelsene, understreker Harto.

Annonse
Annonse