Annonse

Fit for suksess?

Mange ledere som jobber med markedsføring er ikke i stand til å endre seg for å møte fremtidens krav, ifølge Johan Eriksson, Nordic Branding Leader i Google. Han mener at det er en leders oppgave å sørge for at forandringer ledes, ikke følges.

– Vi må slutte med å bli overrasket over såkalte uventede ting som skjer i markedet, enten det dreier seg om utradisjonelle oppkjøp eller industrier som forsvinner, utdyper han.

Teste og lære

For å klare å endre seg må bedriftskulturen reetableres på en måte som muliggjør fleksibilitet, mener han.

– Vi må ha et målbilde som innebærer mye mer utforskning og lek. Utfordringer bør møtes med et smil om munnen. Du kan spørre deg selv om dette er situasjonen i din bedrift, smiler han.

Han forteller at svært mange bedrifter ennå ikke har hjemmesider som er tilpasset mediene som de fleste brukerne benytter.

– I dag er det over 50 prosent som surfer på internett med sine smarttelefoner. Likevel er det mange bedrifter som ikke har tatt seg bryet med å tilby mobilvennlige løsninger til sine kunder. En hjemmeside er som et utstillingsvindu i en butikk. Dersom dette ikke appellerer til kundene, forsvinner de, sier han.

Eriksson forteller at markedssjefer bruker 80 prosent av pengene sine på å gjøre det samme som de gjorde i går. De tror det er tryggest, men det er det ikke.

– Det er jo de siste 20 prosentene de vil få noe igjen for. Jeg tror slike beslutninger vitner om bedrifter med for mange beslutningstakere eller dårlig lederskap, sier han.

Ærlighet

Det eneste som virker, dersom skuta skal snus, er brutal ærlighet. Det handler om å snu hver stein i bedriften, og i virksomheten, på jakt etter forbedringer, anbefaler han.

– Du må kunne svare ja på om du faktisk har gjennomført alle de tiltakene som må til for å bli best, eller om du kontinuerlig søker å lære deg det som skal til for å lykkes. Det er bare gjennomsiktighet og ærlighet som virker, sier han.

Tighte team

Et annet virkemiddel for å ruste en organisasjon for suksess har med organiseringen av den beste kompetansen å gjøre. Såkalte tighte team, bestående av de dyktigste i bedriften – som gis full beslutningsmyndighet – er en forutsetning for å lykkes.

– Hvis vi for eksempel ser på digital kunnskap, så er det ingen tvil om tenåringer og unge voksne kan mye mer om emnet enn de som sitter i styrerommene. Det er et stort problem at de som har minst kunnskap, også er de som sitter med mest beslutningsmyndighet. Jeg vil heller snu det på hodet, og anbefale personene i styrerommet en ung mentor, slik at de faktisk får kompetanse om det de skal ta beslutninger om, sier han.

Eriksson og Google har utviklet et såkalt scorecard, der du kan måle dine aktiviteter opp mot det Google definerer som vinnerstrategier på tvers av bransjer.

– Her tas det opp fundamentale ting som må forandres for at bedriften din skal kunne endre seg, forklarer han.

Plan for økosystemet

Johan Eriksson anbefaler bedrifter å ha en plan for sine økosystemer. Det handler om å stimulere mer interesse for merkevaren din, og å finne folk som vil snakke om det du vil fremme. I tillegg handler det om å finne kjøpere av dine produkter og tjenester, så vel som å engasjere kundene som sitter på gjerdet – for eksempel ved å fortelle gode historier som kan interessere dem.

– Det er viktig at kundene som kjøper produktene dine får en sterkere tilhørlighet til bedriften din. Derfor bør du bestrebe deg på å knytte tettere bånd til dem, ta vare på dem og forsikre dem om at de valgte riktig. Du må være parat for å være der når det er tid for gjenkjøp, forteller han.

Alle de fem trinnene i økosystemet er viktige, og du bør vite eksakt hva planen er for trinnene, samt hvordan disse kobles sammen. Eriksson mener at man har spesielt mye å hente på å finne folk som vil snakke om produktene dine og å engasjere kundene som sitter på gjerdet.

– Hva mennesker velger er den beste indikatoren på deres interesse. Det er også en stor utfordring å engasjere kunder som ikke har bestemt seg. Vi må få forbrukerne til å bruke tid med merkevaren. På slutten av en film bør vi for eksempel skrive «klikk her» fremfor «gå til». En enda bedre løsning er å tilby disse prospektene en bonus, for eksempel en «se hele filmen»-link, slik at vi kan holde på interessen deres. I slike situasjoner viser forskning at det gir best resultat å tilby dem noe uventet. De skal ikke kunne gjette hva som kommer. Da slutter mange å se på før merkevaren presenteres. Folk liker faktisk mye merkevareeksponering, dersom innholdet er bra, sier han.

– Mangler frihet

Ifølge Eriksson gis det for lite frihet til utprøving. Bedriftene må ha som ambisjon hele tiden å forstyrre eller justere dagens forretningsmodell.

– Det handler også om talent. Har du det, blir det jo bra. Det finnes ingen sexy løsninger. Det er godt lederskap som må til, sier han.

Annonse
Annonse