Annonse

Freder tollstasjoner

Mange gamle tollstasjoner er fremdeles godt bevart og nå er 12 av disse fredet av Riksantikvaren. De fleste av de gamle tollstasjonene ble nedlagt på midten av 1900-tallet. Bygningene som står tilbake er viktige kulturminner som forteller om hvordan tollerne levde og arbeidet.

Annonse
Annonse