Annonse

Look to Oslo

Ukeavisen Ledelse har tidligere skrevet om internasjonale gründere som ønsker å etablere seg i Oslo, i samarbeid med Oslo Business Region og kontorfellesskapet Oslo International Hub. Tidligere i år holdt Oslo Business Region et informasjonsmøte for potensielle internasjonale gründerne, og nå blir opptil 25 som ønsker å etablere virksomhetene sine i Oslo tilbudt både kontorplass og tett oppfølging i oppstartsfasen.

– Vi har ønsket et bredt spekter av gründere – både de som er tidlig i oppstartsfasen og de som har kommet godt i gang, sier prosjektleder Stian Skarelven i Oslo Business Region.

Oslo Business Region, som er et selskap eiet av Oslo kommune, og som jobber for å fremme entreprenørskap i Oslo, lanserer i høst et accelerator-program for gründere med internasjonal bakgrunn. I samarbeid med kontorfellesskapet Oslo International Hub tilbys gründerne kontorplass hos dem, i tillegg til tett oppfølging av ressurspersoner. Det er høyt kvalifiserte gründere som får dette tilbudet, ifølge Skarelven.

– Det tilbys mentorordning og tilgang til nettverk, hjelp til å velge organisasjonsstruktur, rådgivning om finansiering samt tips om hvordan man utvikler seg som næringslivsleder. Tilbudet er i denne omgang ut året, utdyper han.

Han forteller at gründerne får tilbud om plass på Boot Camp i uke 39 og 40, og oppstarten var 15. september. Etter disse ukene vil det bli foretatt en vurdering av hvem som er egnet til å bli med videre i programmet.

– Det virker som det er mange svært kompetente gründere med spennende prosjekter i programmet. Boot Camp vil bestå av en blanding av individuelle samtaler med målutarbeidelse og fellessamlinger med foredrag og ekskursjon til Oslo Business Regions Startup Day 23. september, sier han.

Det blir fokus på å sette realistiske, men ambisiøse mål for hver gründer. Boot Camp avsluttes med såkalt pitchetrening, der gründerne skal trene på å selge prosjektene sine på kort tid, og med få ord. Basert på dette arbeidet vil også noen grundere få tilbud om oppfølging og coaching av veiledere fra Lean Business, ifølge Skarelven.

Høy kompetanse

De internasjonale gründerne som ønsker å etablere virksomhet i Oslo kjennetegnes ved at de innehar både høy kompetanse og utdanning, forteller Skarelven.

– Av ulike grunner har mange av dem ikke fått jobb, og søker derfor å etablere sine egne virksomheter. I tillegg er det personer med doktorgrader, som ønsker å ta prosjektene sine videre, forklarer han.

I alt har nærmere 40 gründere søkt om å få være med i programmet. I skrivende stund har 22 blitt tilbudt plass.

– Praksis viktigere enn kursing

Stian Skarelven forteller at det er første gang et slikt program blir gjennomført i Norge. Han har stor tro på modellen, og påpeker at den praktiske erfaringen de internasjonale gründerne tilegner seg kommer til å bli verdifull.

– I stedet for at det bevilges penger bare til kursing av disse gründerne, ønsker vi at pengene går til praktisk arbeid. Det er mer matnyttig for gründerne. Vi er selvfølgelig veldig spente på hvordan dette vil gå, og vil være oppmerksomme på hva som fungerer og hva som kan forbedres underveis. Finner vi noe som kan gjøres bedre, skal vi være klare til å justere kursen, sier han.

Han presiserer at disse entreprenørene er svært ressurssterke, og at de innehar meget høy kompetanse innenfor sine arbeidsområder.

– De har stor mulighet til å lykkes. Det er ikke nødvendigvis regnskap eller drift de trenger å lære mest om. Det er nyttigere for dem å få en innføring i hvordan det norske systemet fungerer, og at de får hjelp til å etablere et nettverk, forklarer han.

Annonse
Annonse