Annonse

54 norske kommuner med for dårlig økonomistyring

Robek – eller «Register om betinget godkjenning og kontroll» – er et register over kommuner og fylkeskommuner som må ha godkjenning fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet for å kunne foreta gyldige vedtak om låneopptak eller langsiktige leieavtaler. Før 2001 måtte alle kommuner og fylkeskommuner ha slik godkjenning fra departementet. Med nye regler i kommuneloven ble godkjenningsordningen begrenset til å omfatte kommuner og fylkeskommuner med økonomisk ubalanse.

Ålesund er siste nykommer på listen fra 1. september, mens Askvoll og Bjugn kom til i august. 

Noen slipper også ut igjen etter at de har fått orden på økonomien. Råde, Sør-Odel og Kvinnherad er de sist som har sluppet «fri». De senere årene har det vært flere kommuner som har gått ut av Robek, enn inn, og det totale antallet var nede i 46 i desember 2013. «All time high» var i 2004, med 118.

Hittil i år har det vært en liten økning: I mai var antallet Robek-kommuner oppe i 50, mens det i dag altså er blitt 54 av dem. 

I en rapport fra 2010 forsøkte analyseselskapet Econ Poyry å analysere årsakene til at kommuner havner på Robek-listen:

  • En del kommunepolitikere har svak kompetanse på kommunale regnskaper og prinsipper for økonomistyring. 
  • Partipolitikk og kortsiktige valgtaktiske hensyn fått dominere over helhetlige og gjennomførbare løsninger. 
  • Krevende og tøffe omstillinger utsettes i det lengste, selv om behovet for dem for en stor del er erkjent. Jo lenger tid som får gå uten at det tas tak i situasjonen, dess vanskeligere blir det å rette opp økonomisk ubalanse.
Annonse
Annonse