Annonse

Arbeidstager henter ikke post

Spørsmål: Hva er det gode rådet når arbeidstageren etter et drøftingsmøte før en mulig oppsigelse sykmelder seg og ikke henter sin rekommanderte postsending om oppsigelsen? Oppsigelsen ble også sendt til advokaten som assisterte vedkommende under drøftingsmøtet, men det er også helt taust med hensyn til respons fra denne advokaten. Hva gjør jeg?

Arbeidsgiver

Svar: Så lenge du har sendt en rekommandert postsending, hvor arbeidstager har mottatt beskjed om denne, og advokaten samtidig har fått kopi av dette oppsigelsesbrevet, er nok oppsigelsen ansett som ankommet til arbeidstager den dagen melding om rekommandert sending lå i postkassen. Det er mulig man bør gi rimelig tid til å hente postsendingen, f.eks. en dag eller to. Legg derfor til grunn at oppsigelsen må anses mottatt og de fristene som løper for både å kreve forhandlinger og søksmål nå løper. Vi antar at arbeidstagers advokat neppe vil ta sjansen på å respondere etter fristene. Skjer dette, bør du være forholdsvis fast og påpeke at fristene er oversittet. Avslå derfor i så fall et krav om forhandlingsmøte, men hold gjerne et vanlig møte. Har man mistanke om at arbeidstagere kan opptre slik du beskriver, er det ofte en god ting å sende både postsendingen rekommandert og i vanlig postsending. Arbeidstager vil neppe få særlig gehør for at den vanlige postsendingen er rotet vekk i posten, hvis man skulle hevde det, og samtidig la være å avhente den rekommanderte sendingen.

SBDL v/advokat Arvid R. Ødegård

Annonse
Annonse