Annonse

Clusterseminar og kreative næringer

European Creative Industries Alliance, et uavhengig policyorgan som har 28 partnere fra 12 land, inviterer 25. november til seminar i München om hvordan man skal bygge sterke clustere. På programmet står blant annet: 

  • Utvikling av strategier i kreative næringer 
  • Effektivt samarbeid med inkubasjonssentre for kreative clustere
  • Hvordan kreative næringer kan tilføre reell verdi til en by eller region 
  • Samarbeid på kryss – en katalysator for vekst

Gjennom 8 konkrete punkter arbeider European Creative Industries Alliance (ECIA) blant annet for bedre finansieringsmuligheter og at kreative næringer blir en driver for nye jobber og muligheter i Europa.

 

Annonse
Annonse