Annonse

–Få The Fox inn i ­barnehagen

– Barnehagens kanon av regler og rim har godt av å bli utfordret, både av eldre stoff og av nyere, sier høyskolelektor Eivind Karlsson ved Høgskolen i Oslo og Akershus til forskning.no. Han mener barnehagene nå bør slippe til The Fox. 

Gjennom nærlesning og bildeanalyse har han gått inn i Ylvis sin video The Fox og sammenlignet med Norsk billedbok for barn, som første gang kom ut i 1888 og som fortsatt er mye brukt i landets barnehager. Karlsson finner mange likhetstrekk mellom de to.

– I dette tilfellet er det stoff som kan gi et nytt blikk på hva tradisjon er og hva det kan være. Det er mange gode grunner til at barnehagen skal slippe mange ulike rever inn i barnehagen, sier han. 

Karlsson påpeker at både den tradisjonsrike boka og revevideoen bruker mange forskjellige tegnsystemer for å skape engasjement, både skrift, bilde, musikk og dans.

– Når barnet spør den voksne hva reven sier, oppstår en situasjon der barn og voksne er likeverdige lesepartnere og sammen kan prøve ut lyder, samtidig som de synger, leser teksten, ser på bildene og beveger seg, sier han.

Høgskolelektoren viser at dyrene er kjente, bevegelsene enkle og alt virker sammen til en helhet. The Fox er blitt en landeplage som er forberedt gjennom mottakernes barndomserfaringer.

Annonse
Annonse