Annonse
En av grunnene til at det går ganske bra med regjeringen er at Frp har lagt vekk brorparten av valgløftene sine, mener Jonas Gahr Støre. Foto: Jarle Vines (CC BY-SA 3.0)

Høyttenkning er en dristig politisk metode

he

lgen åpnet Ap-leder Jonas Gahr Støre for å beholde kontantstøtten, eller «noe som ­ligner». Han understreker at det er viktig at ikke partiet låser seg til et spesielt standpunkt for evig tid.

– Vi har sittet i regjering og opprettholdt denne ordningen fordi det ikke har vært nok barnehageplasser. Nå er vi nær å ha tilbud til alle ettåringer. Den dagen målet blir oppnådd mener jeg dette fortsatt er et tema. Derfor må vi være åpne og diskutere. Jeg vil ikke låse meg. Noen foreldre sier at de fikk barnehageplass da barnet var ni måneder og det gikk fint, men så er det andre som har en ettåring som har fått barnehageplass, men for at livene deres skal gå opp ønsker de å vente med barnehagen. Jeg tenker ikke å si at Aps endelige svar er 12 måneder og barnehageplass. Det kan være mer, sier han til Dagsavisen.

Får kritikk fra Ap-kolleger

Forslaget, som rokker ved Aps vedtatte linje om å fjerne kontantstøtten når man har oppnådd full barnehagedekning, møter stor motbør innad i partiet. En av de som reagerer er sentralstyremedlem Libe Rieber-Mohn.

– For Oslo Ap, men også andre fylker, var det en stor seier at vi fikk gjennomslag for en klarere formulering om kontantstøtten: Nemlig at vi vil avvikle kontantstøtten i neste stortingsperiode. Det skyldes at det er en gal løsning både økonomisk, for integrering, likestilling, arbeidsdeltakelse og barns mulighet for å lære seg norsk, sier hun til avisen.

En som åpner for at dette kan være en farbar vei er derimot Anniken Huitfeldt, leder av Aps Kvinne­nettverk.

– Det viktigste i partiprogrammet er to barnehageopptak i året. Hvis KrF vil bruke budsjettforhandlingene til å få det på plass, og ikke krever kontantstøtte for 2-åringer, betyr det at vi er i en helt ny situasjon. Vi i Aps kvinnenettverk jobbet for å få to opptak inn i programmet. Om det nå blir en realitet må vi videre og diskutere hvordan folk kan få en mykere overgang mellom permisjonstid og barnehage.

– Er et sentrumsfrieri

Valganalytiker Svein Tore Marthinsen er tydelig på at Støres vei tilbake til regjeringskontorene går via sentrumspartiene. Av de tre definerte sentrumspartiene er det KrF som lettest kan overbevises om å støtte en regjering utgått fra Arbeiderpartiet.

– For Venstre vil det nok sitte mye lengre inne å støtte en regjering med Ap, mens KrF deler noe av Aps verdigrunnlag. Alle målinger viser uansett at det vil være risikabelt å gå til valg i 2017 med bare de rødgrønne partnerne bak seg. Derfor må Ap jobbe for å bygge bredere allianser, sier han.

Samtidig advarer han Støre mot at partiet kanskje vil reagere negativt på den store graden av høyttenkning Støre ser ut til å bruke som sin politiske metode.

– Dette er ikke et parti som er vant til noen stor grad av fri høyttenkning når de skal produsere politikk. Her ser man kanskje mest tydelig at Støre i bunn og grunn har en annen bakgrunn enn det tidligere Ap-ledere har hatt, og at dette fører til at han har en annen tilnærming til utforming av politikken, sier valganalytikeren.

Må holde seg inne med venstresiden

Selv om det foreløpig ikke er noen åpen strid mellom høyre – og venstreflanken i Arbeiderpartiet mener Marthinsen dette kan endre seg om det kommer flere saker som utfordrer partiets venstreside, på samme måte som kontantstøtten kan gjøre.

– Selv om Støre selv mener han står trygt plassert midt i partiet er det nok en tendens til å definere han som høyresidens kandidat, på samme måte som man gjerne gjorde med Stoltenberg. Om han fortsetter å utfordre partiets venstreside på den måten som han her gjør kan det fort komme reaksjoner fra Aps venstreside. Men foreløpig sitter nok Støre trygt, tror Marthinsen.

 

Kontantstøtten

  • Kontantytelse som gis til foreldre til barn mellom ett og to år som ikke benytter, eller bare delvis benytter, barnehage med offentlig driftstilskudd. Det gis også kontantstøtte for adoptivbarn som ikke har begynt på skolen.
  • Kontantstøtten er skattefri og er på maks 6000 kroner i måneden.
  • Ordningen ble innført av Bondevik-regjeringen i 1998.
  • Arbeiderpartiet har hele veien vært imot kontantstøtten, men gikk i regjering inn for en videreføring av støtten etter krav fra Senterpartiet. Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre har nå for å beholde kontantstøtten for de minste barna.

 

Annonse
Annonse