Annonse

OCA pop-up Norge rundt

OCA, Office for Contemporary Art Norway, arrangerer POP-UP i Kirkenes og Tromsø 2. og 3. oktober. I Kirkenes er møtet organisert i samarbeid med Pikene på Broen, mens Pop-Up Tromsø blir til i samarbeid med Nordnorsk Kunstmuseum.

OCAs pop-up-møter er utformet for å knytte bånd til lokale kunstmiljøer rundt om i landet i samarbeid med lokale kunstinstitusjoner. Her presenteres også OCAs forskjellige støtteordninger for å synliggjøre OCA som et verktøy for profesjonelle kunstnere i deres internasjonaliseringsprosess – i tillegg til at informasjon om hvordan den internasjonale kunstverdenen fungerer. Formålet med OCA Pop-Up er å styrke OCAs rolle som en samtalepartner for kunstmiljøer på nasjonalt nivå. Det første møtet i serien ble avholdt i samarbeid med Trondheim Kunstmuseum 22. Mai 2014. 

OCA er en ikke-kommersiell stiftelse opprettet av Kulturdepartementet og Utenriksdepartementet, opprettet i 2001, med hovedformål å legge til rette for, og å stimulere til, utveksling mellom norske og internasjonale kunstinstitusjoner og profesjonelle aktører innen kunstfeltet.

 
Annonse
Annonse