Annonse
Foto: Lotteri- og stiftelsestilsynet

Egenmeldingen: Atle Hamar

  • Alder: 51
  • Bosted: Vassenden i Jølster
  • Sivilstand: Gift
  • Stilling: Direktør i Lotteri- og stiftelsestilsynet
  • Utdannelse: Cand.mag samfunnsvitenskap/lærerhøgskule
  • Antall dager trim i uka: 3

6 om deg som menneske

Er det noe du drømmer om å gjøre en gang?

Gjennomføre ei alpin skireise verda rundt.

Er det en bok du har lest eller en film du har sett som har gjort et sterkt inntrykk på deg?

Biografien over Jørgen Løvland, «Vår første utenriksminister». Ein av Noregs viktigaste politiske strategar som var med å skape grunnlaget for det moderne samfunnet vi har idag. 

Hva gjør du i fritiden?

Det blir alpint om vinteren, golf og fjellturar om sommaren. Bur elles på eit småbruk og det krev sine timar med vedlikehald.

Hvor mange timer jobber du hver uke?

Cirka 45.

Er det noe du skulle ønske du var flinkere til?

Å bli meir systematisk, og avgrense talet «ballar» eg har i lufta til ei kvar tid. Eg kan vel også som leiar bli flinkare til å «sjå» mine medarbeidarar oftare.

Har du vært aktivt med i noen frivillige organisasjoner?

Norges Unge Venstre (Leiar 1988-1990). Ungdomslag og 4H i Jølster. Jølster IL  Alpin og Alpinkomiteen i Sogn og Fjordane.

5 om ledelse

Når fikk du din første lederoppgave?

I det frivillige organisasjonsliv lokalt, og som til slutt resulterte i leiarvervet i Norges Unge Venstre.

Hva er mest viktig for deg som leder?

Setje strategiske mål for verksemda, forankre strategien i organisasjonen, stake ut kurs og organisere verksemda for måloppnåing.

Er makt et begrep du bruker for å beskrive ledelse?

Ja. Er du leiar så har du makt til å ta avgjerder og prioritere ressursar, både menneskelege og økonomiske.

Bør en leder snakke åpent om sine svake sider?

Ein leiar bør vere tydeleg på sine prioriteringar, og såleis tydeleg på kva han/ho må supplere av eigenskapar og kompetanse hos seg sjølv og andre rundt seg.

Bør en ha den samme lederjobben i mer enn 10 år?

For nokre år sidan ville eg sagt nei, men nå har eg vore i denne jobben sidan 2000, så då blir vel svaret ja. Det avgjerande er at du har engasjement og motivasjon på plass.

4 om medarbeidere

Tre stikkord som kjennetegner en god medarbeider?

Kompetent, dedikert, endringsvillig.

Er det en fordel at flest mulig av de ansatte er med i en fagforening?

Eg er tilbakehalden med å peike enten i eine eller andre retningen. Som leiar må eg ta vare på både den organiserte og uorganiserte.

Bør ansatte få bonus hvis sjefene får det?

Ja.

Er det opp til de ansatte selv å passe på at de jobber det antallet timer de skal?

Både ja og nei. Leiar må ha eit overordna tilsyn med dette, men i moderne kunnskapsverksemder styrer medarbeidarane dette godt sjølv. Tillit er viktig.

3 om aktuelle saker

Bør vi åpne for oljeboring i Lofoten og Vesterålen?

Nei av omsyn til miljøet. Dessutan kan desse resssursane vere meir verdt for neste generasjon.

Bør vi bruke mindre penger på landbrukssubsidier?

Nei. Norsk landbruk har vore omstillingsvillig, og vi produserer rein norsk mat. Det kostar å drive landbruk i Norge med omsyn til klima og topografi, og det har vi råd til.

Bør det kuttes i pressestøtten?

Nei. Pressemangfald er viktig.

2 om tiden vi lever i

Er det noe utviklingstrekk som bekymrer deg?

Den store «drop out»-prosenten i vidaregåande skule, og at 1 av 5 unge menn mellom 18 og 25 år ikkje er i utdanning eller arbeid.

Bør det være et mål å få økt gjennomsnittlig materiell levestandard i Norge?

Vi ligg på verdstoppen idag, og kan godt stabilisere vårt forbruk.

1 om Erna Solberg

Erna Solberg som statsminister?

Erna har gjort det bra så langt. Kommunereformen er overmoden, og det blir spennande å sjå om oppgåver blir flytta til større kommunar/regionar.

Hvis du først  velge

Vann – Vin

Helsestudio – Solseng

Golf – Svømme

Rolling Stones –  The Beatles

Dagbladet – VG

NRK – TV2

På fjellet – Ved sjøen

Slalåm – Langrenn

Bok – Avis

Katt – Hund

Bonde – Journalist

MP3 – Motorsag

 

Annonse
Annonse