Annonse

Er soning av fengselsstraff oppsigelsesgrunn?

Spørsmål: En av mine ansatte har pådratt seg en dom på noen måneders fengsel pga. vinningskriminalitet. Nå har han bedt om permisjon for å få sonet dommen. Er jeg nødt til å gi ham dette? Jeg kvier meg litt, fordi han ikke er en arbeidstager jeg er udelt fornøyd med. Da jeg oppdaget at han var uærlig, øker heller ikke dette lysten til å gi ham permisjon.

Arbeidsgiver

Svar: Soning av fengselsstraff av en viss lengde vil være et brudd på arbeidsavtalens plikt til å stille sin arbeidskraft til disposisjon. Det har vært slått fast ved flere anledninger i rettspraksis at dette er oppsigelsesgrunn. Samtidig er det nok for veldig kortvarige dommer – f.eks. 14 dager pga. promillekjøring nok en forventning hos domstolene at arbeidstager får mulighet til å ta ferieavvikling i forbindelse med soning.

SBDL v/Advokat Arvid R. Ødegård

Annonse
Annonse