Annonse
Foto: Shutterstock.com

Flere kreativitets­veier til Rom

Per Morten Hjemgård, medgründer i bedriften Puzzle Learning og kreativitetsekspert, hevder at brainstorming som kreativitetsmetode kan bli mer destruktiv enn kreativ.

– Det er jo variasjonen i ideforslagene du søker. Med brainstorming begynner du å tenke på det du skal si fremfor å lytte, når de andre kommer med sine forslag. Dessuten blir du for påvirket av de andres tankebaner, til å holde på dine egne forslag. Vi anbefaler å samle inn et langt bredere antall forslag med andre metoder, slik at ikke ideer faller fra underveis i prosessen, sier han.

Hjemgård bekrefter at trigging av kreativitet er viktig for å finne de beste ideene. Det kan gjøres på mange måter.

– Du må justere aktivitetene og intensiteten for å få nye tanker. Det blir som radiobølger som forandrer rytmen på selve bølgene. Det hjelper ikke bare å skru opp lyden for å høre bedre. Det du hører er ikke det du vil høre. Uansett vil tankerekken etter hvert finne sin bane, og nye ideer vil dukke opp. Det vil kun være små variasjoner av de ideene du allerede har fått. For å bryte dette mønsteret må du gjøre noe helt annet, anbefaler han. 

BBB

Hjemgård trekker frem de uformelle arenaene, og påpeker at de er viktige for ideunnfangelsen. 

Bed, bath og bus er de tre stedene hvor du er mest kreativ. Det er fordi du har rolig intensitet der, og fordi du ikke har noen form for press på det du skal si eller prestere. Når du sitter på bussen må du pent bare sitte der til du er fremme og da kan tankene dine svirre fritt, forklarer han. 

Det kryr av tilsvarende situasjoner, og som oftest kjennetegnes disse av å være sterkt rutinepregede. Da slipper du å tenke på selve aktiviteten. 

– Når du klipper plenen, kjører lange bilturer, går en tur, maler huset eller støvsuger er eksempler på slike situasjoner, sier han. 

På arbeidsplassen kan det være vanskeligere å finne disse rutinepregede oppgavene fordi du føler at du må levere. Da senker du ikke aktiviteten. 

– Eksempler kan være enkle fysiske oppgaver som å pakke varer, turen til og fra et møte, faste felles kaffepauser og lignende, eksemplifiserer han. 

Ved ikke å finne disse lavintensive pausene, som mange føler at de ikke kan ta seg tid til, bruker du i realiteten lengre tid fordi du bare surrer rundt i gamle tankemønstre, hevder Hjemgård. 

– Vi har vel alle hørt noen si: det er så rolig her om morgenen, og at du derfor får gjort så mye. Kreativitet trenger ikke være galskap og masse energi, det fungerer også motsatt, men kan være begge deler, sier han. 

Ulike steder

Ved å lære deg ulike teknikker, kan du være kreativ selv på din egen arbeidsplass. Du trenger ikke å ta pause eller gå et annet sted, men andre ganger hjelper det å skifte omgivelser for å få andre inntrykk, ifølge Hjemgård.

– Når vi har kurs er jeg tilhenger av store rom. Det gir plass for bevegelse, og for å kunne bevege seg inn og ut av gruppen uten å forlate rommet. Andre ganger kan det være nok å gå rundt bygningen eller huset, for deretter å komme tilbake. Mange sier at løsningen kom i det de passerte dørstokken da de først hadde bestemt seg for å gå ut, forteller han.

Hjemgård anbefaler å droppe det klassiske møterommet, og heller sette stolene i en U-formasjon eller lignende. Mange opplever at de beveger seg ut av komfortsonen, og vil dermed både oppføre seg annerledes og bidra på en annen måte. 

– Om du ønsker masse inspirasjon bør du finne et sted som gir deg energi. Du må imidlertid passe på at det ikke er for mange impulser der. Da forsvinner det riktige fokuset, sier han. 

Ulike metoder

Den viktigste formen for kreativitet er evnen til å lytte. Ofte bruker vi mer energi på å fortelle egne ideer, og argumentere for dem, enn å lytte til andres ideer og verdiøke, hevder Hjemgård. 

– Når noen forteller deg om en idé eller en historie bør du lytte konsentrert til det som blir sagt. Deretter stiller du deg selv spørsmålet om hva er det som er bra ved dette forslaget. Det neste spørsmålet du bør stille deg er om du kan gjøre den ideen enda bedre, anbefaler han.

Hjemgård trekker frem to ting som er viktige når man jobber med kreativitet:

– Spørsmålet må formuleres slik at svarene (ideene) faktisk gir alternative løsninger på selve problemet. I tillegg må du ha en effektiv innsamling av ideene, slik at det går raskt og at du ikke blir fanget av ensidige tankebaner, sier han.

 

Slik kan du finne de gode ideene

Enkelt fokus: Du kan konsentrere fokuset rundt et objekt, og bare la tankene vandre.
Tenk deg at du står på t-banen og prøver ikke å stirre på andre passasjerer. Så ser du
oversikten over hele t-banenettet og alle stasjonene:

  • Hvordan kunne det være illustrert annerledes? 
  • Kunne det vært forenklet?
  • Med dagens teknologi kunne det vært real-time?
  • Kunne det gitt annen informasjon?

Formålsfokus: Her formulerer du spørsmålet slik at det gir alternativer til en
spesiell retning. Vi tar utgangspunktet i fire ulike fokus:

  • Problemløsning
  • Muligheter
  • Oppgaver
  • Forbedring

Mini-lotus – kreativ innsamlingsteknikk: Mini-lotus er et A4-ark som er delt inn i fire deler, der spørsmålet står i midten og der det skal skrives åtte forslag og ideer rundt spørsmålet. Arkene kan fylles ut alene eller av to, men det skal ikke diskuteres. Bruk rundt 10 minutter. Poenget er å fylle ut hele arket.

I etterkant kan ideene forklares og verdiøkes. Har man en gruppe på 10 personer og bruker 5 ark, skal man etter 10 minutter ha over 150 ideer. Selv om bare tre av dem er gode, har de vært svært produktive på kort tid.

Derfor burde man bytte om på agendaen på mange møter. Sett av deler av møtene til å kjøre kreative teknikker fremfor å ha rene informasjonsmøter. 

Til syvende og sist handler det ikke om hvem som har kommet opp med flest eller best ideer. Det handler om hva som faktisk er blitt gjennomført.

Kilde: Per Morten Hjemgård, Puzzle Learning

 

Annonse
Annonse