Annonse

Gransk­ning avdekket store mangler

Astma- og allergiforbundet hadde 25 millioner kroner i underskudd fra 2006 til og med 2013. All egenkapital var tapt i 2012. I juni i år ba styret om en granskning som nylig er gjennomført av advokatfirma Grette i form av en 140 siders rapport. Resultatene av granskningen førte til store oppslag i Dagens Næringsliv i forrige uke.

Konklusjonene fra Grette er blant annet at styret og administrasjonen hadde mangelfull faglig kompetanse og manglende risikoforståelse, at det forelå en konfliktkultur med store konflikter i styret og mellom styret og administrasjonen, og at det var et stort gap mellom budsjetterte og faktiske inntekter, uten at styret korrigerte praksisen med for høyt budsjetterte inntekter. 

De store underskuddene forklares med en for raskt veksttakt. Trond Solvang kom i 2013 inn som ny generalsekretær for å rydde opp i forbundet som har 15 000 medlemmer, fordelt på 10 regioner og 63 lokalforeninger og storlag. Solvang hevder han kom i konflikt med styret da han foreslo å redusere overføringene til de 10 regionskontorene med totalt 3,1 millioner kroner.

– Vi har rike regioner som sitter med store verdier, men en fattig sentralorganisasjon. Derfor mente jeg det var uforsvarlig å opprettholde overføringene. Motbøren jeg da møtte er illustrerende for den sentrum/periferi-konflikten som ofte oppstår i frivillige virksomheter med representativt valgte styrer, mener Solvang.

På Astma- og allergiforbundets hjemmeside heter det at forbundet «jobber for å bremse den økende utviklingen av astma, allergi og overfølsomhetssykdommer, og for at de som har sykdommene skal kunne leve best mulig med dem».

Les også:

Annonse
Annonse