Annonse

Må man finne seg i at arbeidsstedet flyttes?

Spørsmål: Kan en arbeidsgiver endre arbeidsstedet til ansatte helt generelt? Arbeidsstedet er jo avtalt i arbeidsavtalen. Arbeidsgiver har varslet en flytting, hvor jeg faktisk må reise flere mil daglig til en ny arbeidsplass i forhold til dagens nåværende situasjon. Må jeg finne meg i dette?

Urolig arbeidstager

Svar: Ikke nødvendigvis. Som du påpeker er arbeidsstedet et av de forhold som skal omhandles og defineres i arbeidsavtalen. Har ikke arbeidsgiver tatt forbehold om flytting, vil en flytting kunne være kontraktstridig. Samtidig skal det nok ikke meget til før en flytting vil anses som en saklig oppsigelsesgrunn, men da må arbeidsgiver gå veien gjennom en slik saksbehandling med tilbud om ansettelse på endrede vilkår. Det er eksempel på at en arbeidstager som ordensstraff ble flyttet til en annen institusjon i kommunen med umiddelbar virkning. Av lagmannsretten (Gulating) ble dette oppfattet som en avskjed. Da kommunen påanket til Høyesterett, ble avgjørelsen opprettholdt.

SBDL v/Advokat Arvid R. Ødegård

Annonse
Annonse