Annonse

Patentverktøy til bedrifter

– Innovasjon Norge har etablert et samarbeid med Patenstyret hvor hensikten er å lage bedre tjenester for næringslivet om håndtering av immaterielle verdier. Vi har avdekket behovene som næringslivet har, vi har sett på hva som er gjort i andre land, og vi satte sammen en referansegruppe som besto av personer fra ulike bedrifter, bransjer, patentkontorer og andre relevante aktører, sier seniorrådgiver i Innovasjon Norge, Felipe Aguilera-Børresen, på organisasjonens hjemmesider. 

Han forteller at hele dette forarbeidet dannet grunnlaget for en stor undersøkelse som ble utført av analyseselskapet Oxford Research og Leogriff, som er spesialister på IPR management.

Det var nesten 4000 bedrifter som besvarte undersøkelsen. Ifølge Innovasjon Norge var det positive nyheter: Rundt 60 prosent oppga at de hadde diskutert temaer relatert til håndteringen av bedriftens immaterielle verdier, enten i styret eller i ledelsen.

Kilde: Innovasjon Norge

Annonse
Annonse