Annonse

– Regjeringen har utredet tollgrensen for dårlig

I regjeringens forslag til statsbudsjett, som ble lagt fram onsdag, ble det foreslått å heve grensen for toll- og momsfrie kjøp fra utlandet fra 200 til 500 kroner. Statsminister Erna Solberg mener at dette ikke er noen stor sak. I en rapport fra analysebyrået Menon som tar for seg konsekvensen av å fjerne hele systemet, og ikke en forsterkning fra 200 til 500 kroner, slås det imidlertid fast at dette vil kunne føre til at mellom 4000 og 6000 arbeidsplasser forsvinner i varehandelen og leverandørleddene.

Menon-analytiker Erland Skogli, som er en av rapportforfatterne, mener regjeringen kan ha gjort en for dårlig utredningsjobb i forkant av budsjettframleggelsen. 

– Det er veldig rart at det ikke ser ut til å ha vært gjort noen større utredning av dette. Normalt skulle man kanskje vente at det var gjort større beregninger på hva en såpass stor omlegging av systemene for toll og moms på handel fra utlandet faktisk ville kunne bety, sier Skogli til Ukeavisen Ledelse.

Rapporten som Skogli og to andre Menon-analytikere har utarbeidet tar for seg både tapet av toll- og momsinntekter, i kombinasjon med bortfallet av skatteinntekter fra både de som mister jobben og bedrifter som må legges ned ettersom de erstattes av utenlandske nettbutikker. Staten går ifølge Menon glipp av 587 millioner i skatt på lønnsinntekt og 178 millioner i selskapsbeskatning. I tillegg til dette vil mange millioner i moms forsvinne.

Diskriminerer norsk næring

Skogli mener dette er første gang det vedtas en politikk som aktivt diskriminerer en norsk næring ved at den legger til rette for at utenlandske butikker kan tjene bedre på norske kunder enn det norske butikker kan.

– Det er første gang jeg har opplevd at man har hatt en politikk som aktivt diskriminerer en norsk næring. Det er kanskje mest vanlig å tenke at dette er noe som gagner konsumentene utelukkende, men her har man også store næringspolitiske implikasjoner, sier han.

I tillegg til de rent økonomiske konsekvensene mener han det er alvorlig at særlig varehandelen rammes. Årsaken er at denne bransjen sysselsetter de som ofte kan ha problemer med å få jobb andre steder.

– Jeg synes ofte det kan være en tendens til at man tenker at dette «bare» er varehandel, og at arbeidsplassene der kanskje er mindre viktige enn arbeidsplasser andre steder. Det synes jeg blir galt, slår han fast.

Les også: Komplett skrinlegger millionsatsing etter statsbudsjettet

Om forslaget

  • Fram til nå har man kunnet bestille varer med verdi opptil 200 kroner fra utlandet uten å betale moms.
  • Regjeringen foreslår å øke denne grensen til 500 kroner.
  • Fra nå av vil frakt og forsikring også være innbefattet i frigrensen.
  • På samme måte økes grensen for forenklet tollbehandling fra 1000 til 3000 kroner. 

 

Annonse
Annonse