Annonse

Ferieoverføring som følge av sykdomsfravær

Spørsmål: Vi har en ansatt som har vært mye syk i løpet av året. Grunnet sykdommen har hun ikke avviklet ferie, hun er fremdeles sykemeldt og ønsker å overføre ferien i sin helhet til neste år. Spørsmålet mitt er om hun etter årets endring i ferieloven har krav på å overføre alle ukene til 2015 og om vi eventuelt kan kompensere deler av ferien økonomisk? Hun er nå sykemeldt frem til midten av november. Dersom hun skulle bli friskmeldt etter det har vi da anledning til å kreve at hun avvikler ferie i år, eller må hun få varsel om dette 2 måneder i forveien?

Annonse
Annonse