Annonse

Fortrinnsrett

Spørsmål: Vi er en større industribedrift som står foran en mindre fusjonsprosess, hvor vi har kjøpt opp en liten, konkurrerende virksomhet. Denne bedriften har fem ansatte som vi overtar. For et halvt år siden gjennomførte vi imidlertid en rasjonalisering i vår bedrift, hvor en del personer måtte gå fordi de var overflødige. Spørsmålet som nå har reist seg, er om den fortrinnsrett disse har til nyansettelser, blir utløst ved den fusjon som finner sted.

Bedriftsleder

Annonse
Annonse