Annonse

Om form­krav i oppsigelsesbrev

Det vises til svaret fra advokat Arvid R. Ødegård i Ukeavisen Ledelse 3. oktober 2014 vedrørende formkrav i oppsigelsesbrev.

Av svaret fremkommer det at formuleringen vedrørende fortrinnsretten i Virkes standardmal skulle være så mangelfull at oppsigelsen av den grunn nærmest kunne medføre ugyldighet.

Virke er uenig i advokat Ødegårds forståelse av bestemmelsen, og vil i den forbindelse vise til Arbeidsmiljølovens Kommentarutgave av Fougner, Holo, Sundet og Thorkildsen hvor det fremgår under kommentarer til bestemmelsen følgende nederst på side 779:

Annonse
Annonse