Annonse
– Ingen tjener penger på godstransport på jernbane i dag. Slik kan det ikke fortsette, sier Arne Fosen i Cargonet. Foto: Trondheim havn

Togtransport har falt i fisk

Dette er to av konklusjonene i SMARTRANS-programmets sluttrapport som nylig er lagt fram av Forskningsrådet, og hvor bedre effektivitet innen næringstransport har vært hovedmålsettingen (se tekstboks).

I programmet pekes det på at mangelfull infrastruktur ikke alltid er eneste bremsekloss, men like mye hvordan man utnytter allerede eksisterende bane- og veinett.

Under konferansen Transport & Logistikk 2014 på Gardermoen denne uka kom det fram at godstransportvolumet på jernbane er på retur i Norge.

Annonse
Annonse