Annonse
Workshop under Årets Unge Leder i 2013. Foto: Assessit

Utvikling og balanse er ­viktig for ledertalentene

Det kommer fram i en undersøkelse, gjennomført av Assessit blant kandidater i talentprogrammet Årets Unge Ledere. Kandidatene ble spurt om hvilke faktorer som er viktigst ved valg av ny arbeidsgiver. Svarene, både blant flesteparten av de kvinnelige og mannlige lederne, var tydelige: 65 prosent av kvinnene og 45 prosent av mennene mente at bedriften bør satse på medarbeiderutvikling. De gode eksemplene må dessuten fremheves.

Annonse
Annonse