Annonse

Flere syke på jobb

Sykefraværet i Stormberg Norge har økt med 0,9 prosent siste år og er nå på 6,2 prosent. Det synes Steinar J. Olsen er for høyt, og viser til at sykefraværet i bedriften deres i Sverige ikke er høyere enn 2,7 prosent. 

Han tror ikke nordmenn er dobbelt så syke som svensker. Det er det ingen som tror. Det er heller ikke interne forhold ved deres bedrifter i Norge og Sverige som kan forklare forskjellene. Grunnen er at holdningen til jobb og sykefravær er en annen i Sverige enn i Norge. De har dessuten en betydelig mindre raus sykelønnsordning.

Annonse
Annonse